Kichwa

Kunan kuyllur puncha, 9 pacha tutapi rimay-taripay tuparipi llaktapushak ecuadorpa kullki pushaykuna imashina katikushkamanta rimanka....

Tungurahua markapi Salasaca ayllu llaktaka  tukuyllata festival Pluricultural Tzawar Mishki  rayman kayachikun, kay 30 tamya...

Wakchay, wañuchi llakikunalla mana alli ruraykunalla hunta sinchi llakipi kak llaktatami pushay kallarinak Jimmy Morales,...

Otavalo llaktapi Centro Cultural Hatun Kotama, Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología...

Semana santa samana punchakuna chayakunmi, chay mortiño, puka mishki muru, piña, Tisaleomanta mora, Antisuyumanta clavo...

Ñawpa pachakuna mana rikushkata ecuadorpa allichishka rikchakkuna kamarikunata hapirka Organización de las Naciones Unidas para...

11-15 tamya raymi punchakuna, México-Tabasco karullaktapi II niki Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas,...

Libertades, kichwa rikuchik tantanakuy kaya 18, 19 aya killa punchakuna “Inti-Killa” rikuchita rikuchikunka quitomanta Teatro...

Kaya 12 tamya raymi puncha pakta allí kawsaypa puncha kashkamanta Waranka runakunaka  Bolívar markamanta runakunapak...

Ecuador Potencia Turística willaykachaykunapak rurashka, kayna aymuray killapi riksichishka “Sombras” shuyukuyuwan Ecuador  Argentinapi rurarik Festival...

Páginas