Kichwa

Kichwa, shuar shimikunaka, tukuy mamallaktapi pakta pakta kanami kan

Servidores públicos de jerarquía superiorpa llamkaykullkita 10% uraychishpaka, mamallaktapa kullki wakaychirinkami.

Noticiero El Gobierno Informa Nro. 010 07/08/2017

Ishkay avión presidencial antankamanta shukta katuchun nishkami

Peguche ayllullaktapika “Jervis” mushuk puyllay wiñarikun.

Paymantami runakunaka allpamamapi wiñarinchik.

“imapash mana rikurin ninakun, kaymi rimarimanta llukshishka ruraykuna”.

Páginas