Usted está aquí

30.06.2017
Killa, el camino de la resistencia rikuyshuyu ecuadorpi rikurinka

Inti Raymi pachapi chayamun runallaktamanta  runayuyaywan rurasha “ KILLA EL CAMINO DE LA RESISTENCIA” rikuyshuyu. Kunanka Quito, Guayaqui, shukllaktakunapipash rikurinkalla. Kay rikuchi paskaytaka yalllishka kuyllur punchami paktachirka willakhillakunapak ñawpapi.

Cinemark – Plaza de las Américas Quito llaktaman Inti Raymita tushhushpa rikuyshuyuta rurashkakuna, ayllukunapash chayarka.

Peguche llaktamanta Alberto Muenala rurashkami, Marcela Camacho, Carlos Guerrón shinallata Sherman Cabascangopa  rimaypakchikunawan. 

Shuk runallaktata ninanta llapikrinakukpii shu kichwa willaypik llamkak runa  pakalla shuyukunata llukchirka, charik runakunata piñarishpa kay runataka katirka, shinapash katitukuk runaka paypa ushushita hapirka.  Shinami kay rikuyshuyupika chikanyachi, kuyariy  shinallata katitukuypash rikurin.

Alberto Muenala  nirkami: “Ñukapak munashkata paktachini, ishkay watata llamkashkakuna kunanka rikurin”, shinallata  Sherman Cabascango nirka:  “runakunapak ushayta, yachayta, kawsayta rikuchishkanchikmi”. “Ñukaka tukuy runa warmikunapak ushayta churakunapi llamkarkani “ nikurka Hilda Males runa warmika.

Tukuylla runakunami aylluyarirka kay rikuchiwanka.

Califique esta información
Total votes: 90